Inspektor nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego

Kiedy budujemy dom mamy konieczność zatrudnienia kierownika budowlanego – jest to jasno ustalone w prawie budowlanym. Ustanowienie inwestora nadzoru budowlanego w tej sytuacji nie jest jednak warunkiem koniecznym , obowiązkowym. Zwykle o tym czy ma być on zatrudniony decyduje inwestor. Jest to osoba, której zadaniem jest reprezentowanie interesów inwestora. Inspektor nadzoru zatrudniany jest w szczególności przez osoby, które nie posiadają czasu, by poświęcić go budowie. W świetle prawa inspektor nadzoru budowlanego jest uczestnikiem procesu budowlanego jak kierownik budowy, projektant czy architekt. Tutaj jednak jest tak, że nie ma tej konieczności, by go zatrudnić, o tym decyduje tylko i wyłącznie inwestor. Mimo tego, ze inspektor oraz kierownik posiadają podobne uprawnienia i funkcje, to jednak nie mogą pełnić tych dwóch zadań nie może pełnić ta sama osoba. Pod kierownika budowy podlegają pracownicy, natomiast pod inspektora kierownik. Czasami zdarzyć może się tak, że zatrudnienie inspektora jest jasno narzucone w pozwoleniu na budowę.