Metody izolowania ścian

Metody izolowania ścian

Wykonanie ocieplenia ścian to jeden z końcowych etapów budowy domu. Oczywiście jest tak, że czasami inwestorzy decydują się najpierw wykonać izolację termiczną, a dopiero później wykończyć wnętrze domu. można wyróżnić kilka sposobów wykonania izolacji. Najpopularniejsza metoda to oczywiście ta na zewnętrznej stronie. Wyróżnić możemy dwie główne metody izolacji ścian: lekkasucha, oraz lekkamokra. Pierwsza z nich, czyli lekkasucha jest tym sposobem ocieplenia ścian, który znany jest budowlańcom już od dawna. Jest ona bardzo chętnie stosowana przy remontach domów starych. Polega ona głównie na zamontowaniu do ścian dwóch wzajemnie prostopadłych rusztów z listew drewnianych. Metodasucha zaliczana jest do najłatwiejszych technologii ocieplania ścian. Druga metoda, a mianowicie lekkamokra jest również powszechnie znana i stosowana. Jest ona najczęściej stosowana przy wnoszeniu nowych domów ze ścianami dwuwarstwowymi. Jednak z powodzeniem możemy też zastosować ją w modernizacji domów starych.