Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy

Czytając tytuł artykuły większość z nas nie wie, co to w ogóle jest powierzchnia zabudowy. Dlatego mamy zamiar o tym powiedzieć kilka zdań. Powierzchnia zabudowy budynku to powierzchnia terenu, która zajęta jest przez dany budynek. Jest ona wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Na tych kwestiach znają się przede wszystkim projektanci. Wiele osób błędnie określa to co wlicza się do powierzchni zabudowy. Dlatego powinniśmy wiedzieć, że do tej zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych, powierzchni elementów drugorzędnych oraz powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze. Mówiąc obrazowo możemy śmiało powiedzieć, że powierzchnia zabudowy oznacza powierzchnię jaką zajmuje budynek na działce. Z powierzchnią zabudowy wiąże się wiele pojęć, a jednym z nich jest kubatura. Oznacza ona nic innego jak pojemność lub objętość obiektu. W budownictwie nie można się obyć bez powierzchni zabudowy i innymi pojęciami, które są bezpośrednio z tą czynnością związane.