Budownictwo – próba zdefiniowania pojęcia

Budownictwo jest jedną z działalności ludzkich, związanych z wznoszeniem nowych obiektów budowlanych. Podlega dziedzinie nauki – inżynierii lądowej (jednej z najstarszych nauk inżynierskich). Budownictwo łączy w sobie wiele elementów wchodzących w skład całego procesu budowlanego (od momentu ich zapisania na planie projektowym budowy przez realizację tego projektu i wykonywanie konkretnych robót budowlanych, a skończywszy na pracach wykończeniowych i oddaniu obiektu w stan użyteczności). Do grupy obiektów budowlanych zaliczamy przede wszystkim budynki (w tym domy i mieszkania, instytucje użyteczności publicznej), drogi, mosty, kanały, zapory i inne. Budownictwo jest realizowane na wszystkich poziomach życia i działalności ludzkiej zarówno począwszy od prac budowlanych indywidualnych, przyszłych właścicieli domków oraz samodzielnych mieszkań a także większych inwestycji budowlanych prowadzonych przez międzynarodowe firmy budowlane (w przypadku sektora prywatnego), a skończywszy na realizowaniu planów zabudowy poszczególnych gmin aż po inwestycje ogólnokrajowe (w przypadku sektora publicznego). Budownictwo to również dział wiedzy praktycznej, znajdującej zastosowanie przy budowie konkretnych obiektów. W zakres jego prac wchodzi wznoszenie nowych obiektów, ale również przebudowa, prace remontowe, modernizacyjne i konserwatorskie w już powstałych budynkach, a w razie konieczności także rozbiórka, stwarzających zagrożenie obiektów.