Dziennik budowy

Budując dom musimy pamiętać o konieczności posiadania kilku ważnych dokumentów urzędowych. Jednym z nich jest chociażby dziennik budowy. Stanowi on dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności, które zachodzą w trakcie wykonywania robót . dziennik budowy zostaje wydany za dokonaniem opłaty przez właściwy organ. Aby go otrzymać to musimy udać się do inspektoratu, ale dopiero wtedy kiedy zgłosimy zamiar rozpoczęcia robót budowlanych. Dokument ten jest formatu A4, a więc jak kartka z bloku, i ma ponumerowane strony. Wszystkie strony w dzienniku są podwójne, a więc umożliwia to dokonywania chronologicznych wpisów i tworzenia od razu kopii. Dziennik budowy ma zamieszczoną stronę tytułową na której należy zamieścić wszystkie ważne dane. Między innymi powinien znaleźć się na tej stronie numer dziennika budowy, data wydania oraz liczbę stron, dane określające inwestora, rodzaj i adres budowy, jak również i numer pozwolenia na budowę oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika.