Etapy budowania

Etapy budowania

Istnieje kilka etapów budowania. Budownictwo rozpoczyna się już w chwili złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Oczywiście oczekiwanie na rzeczywisty dokument zezwalający na budowę może trochę potrwać. Budownictwo rozpoczyna się już tak realnie w chwili kopania określonej głębokości fundamentów oraz zalani ich. Oczywiście to wszystko ma znacznie pod względem stabilności budynku. Nie ma w tym wypadku kompromisów. Budownictwo na etapie stanu surowego, czyli gołych ścian, ma dwa takie odniesienia. Stan surowy otwarty i zamkniemy. Stan surowy zamknięty jest wtedy, kiedy zostaną wstawione okna i drzwi zamykające taką budowlę. Dalsze prace wykorzystywane są na zasadzie wykończenia takiej budowli. W ten sposób można mówić o etapach budowania domu. Na pewno każdy doskonale wie, że wszystko wymaga odpowiedniego czasu,. To nie jest tak jak w Ameryce, gdzie domy budowane są w tydzień. W Polsce dom musi być w pełni stabilny, wygodny, ciepły, czyli ocieplony, dający poczucie bezpieczeństwa i domowego ciepła. Etapy budowania domu kończą się, jeśli dom spełnia wszystkie warunki, które określają funkcję mieszkania. Taki budynek powinien być przystosowany do życia rodziny w pełnym wymiarze jego zakresu. Dlatego istotnym elementem jest także uwzględnienie w budowie instalacji budowlanych, które wpływają na jakość mieszkania.