Grunty budowlane

Zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli chcemy wybudować dom, to potrzebna jest nam do tego odpowiednia działka. Grunty budowlane są częścią skorupy ziemskiej na której posadowione są obiekty budowlane, a więc jest to działka budowlana. Nie tylko służą do posadowienia na nim obiektów budowlanych, ale również wykonać możemy na nich budowle ziemne takie jak nasypy czy zapory. Grunty budowlane możemy klasyfikować, i taki najogólniejszy podział to grunty rodzime, czyli naturalne, jak również i grunty nasypowe. Wyróżnić możemy również grunty niespoiste, którego podstawowym kryterium podziału jest procentowa zawartość poszczególnych frakcji ziaren. Tak więc grunty niespoiste różnić będą się między sobą uziarnieniem, zagęszczeniem a także wilgotnością. Poza tym wyróżnić możemy też grunty spoiste czyli te, które różnią się między sobą stanem, spoistością oraz uziarnieniem. Jeśli chodzi o grunty nasypowe, to powstały one w wyniku działalności człowieka, wykonującego budowle naziemne, zwałowiska czy też wysypiska.