Legalny remont

Każdy z nas pod określeniem remont rozumie oczywiście odnowienie mieszkania. Należy jednak wiedzieć że w świetle prawa budowlanego, jest to wykonanie robót w danym obiekcie budowlanym, który polega na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi bieżącej konserwacji. Prace remontowe jakie wykonujemy w domu, mieszkaniu czy też w innym budynku podzielić można na trzy rodzaje: wymagające pozwolenia na budowę, wymagające jedynie zgłoszenia, jak również i taki remont, który możemy wykonywać bez pisemnej zgody lokalnych władz. Kiedy planujemy przeprowadzić remont we własnym mieszkaniu czy też domu na pewno zastanawiasz się, czy te prace wymagają zgłoszenia lub zdobycia pozwolenia. Do tych które wymagają pozwolenia na remont zalicza się: przebudowę ścian nośnych lub stropów, likwidacja, zmiany lub wykonanie otworów okiennych, ocieplenie budynku, wymiana przewodów, wymiana zewnętrznych przyłączy, zmiana konstrukcji dachu. Prace wymagające zgłoszenia to: wymiana okien, drzwi, zmiana pokrycia dachowego, tynkowanie, malowanie elewacji, przebudowa ścian działowych. Te, które nie wymagają ani jednego ani drugiego to montaż krat, budowa śmietnika, montaż kolektorów słonecznych i anten do 3 metrów.