Ogrodzenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy

Każda budowa jest ściśle związana z przepisami jakie zawarte są w Prawie Budowlanym. Tak jak Prawo Karne czy Cywilne, tak i budowlane należy przestrzegać w każdym względzie. Jeśli tak nie będzie, to możemy zapłacić karę pieniężną. Jeśli chodzi o budowę domu, to prawo budowlane określa, że inwestycja taka może zostać rozpoczęta po 7 dniach od zgłoszenia budowy. Za rozpoczęcie prac budowlanych uważa się prace przygotowawcze, które związane są z wykonaniem nowelizacji terenu, oraz przyłączy do sieci technicznych. Ponadto również ogrodzenie terenu zalicza się do prac przygotowawczych. Bezpieczeństwo wszystkich pracowników, jak również i sąsiadów jest bardzo ważne, dlatego też należy o nie dbać. Ogrodzenie terenu musi zostać tak wykonane, by nie stwarzało ono zagrożenia dla ludzi. Minimalna wysokość ogrodzenia to około 1,5 metra. Również należy zachować odpowiednią odległość ogrodzenia od budynku. To jednak uzależnione jest od terenu budowy. Ogrodzenie jest również konieczne wtedy gdy wykonywane są prace ziemne – wykop. Wtedy musi zostać wykonana balustrada minimum 1,1 metra.