Pozwolenie na budowę

Zanim nie otrzymamy pozwolenia na budowę nie powinniśmy przystępować do robót budowlanych. Dlaczego? Jest to zapisane w prawie budowanym, które należy przestrzegać tak samo jak inne prawo, czy to karne czy rodzinne. Osoby, które złamią prawo będą musieli ponieść karę, która czasami bywa bardzo wysoka. Zanim jednak złożymy wniosek o zdobycie pozwolenia konieczne jest zgromadzenie wielu niezbędnych materiałów. Są one konieczne, ze względu na to, że muszą być dołączone do wniosku o pozwolenia na budowę. Musimy więc dołączyć aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową, jak również i dokumenty w których zawarte są warunki techniczne dostawy mediów, czyli wody i doboru ścieków. Poza tymi dwoma ważnymi dokumentami, należy również dołączyć: wpis i wyrys z mapy ewidencyjnej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, oświadczenie o posiadanym prawie do danej działki budowlanej, jak również i projekt budowlany, który jest dostępny w czterech egzemplarzach. Pozwolenie na budowę musi zostać wydane przez urzędników w ciągu 65 dni.