Przygotowanie placu budowy

Budowa domu to przedsięwzięcia bardzo poważne, które rozpoczyna się już w momencie pierwszego załatwiania formalności. Jeśli chodzi o drugą część budowy a mianowicie plac budowy, to te prace zgodnie z prawem budowlanym rozpoczynają się w momencie podjęcia prac przygotowawczych na działce. Możemy wyróżnić kilka elementów jakie należy zaliczyć do prac przygotowawczych. Chodzi tutaj oczywiście o wytyczenie geodezyjnie obiektów na terenie, wykonanie niwelacji terenu, jak również u wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. Poza tym również prawo budowlane wymaga jak i BHP, że teren budowlany musi zostać ogrodzony i odpowiednio oznakowany. Plac budowy oznakowany jest za pomocą żółtych tablic informacyjnych. Ogrodzenie terenu budowlanego musi zostać wykonanie zgodnie z przepisami. Przede wszystkim nie może zagrażać ludziom. Wysokość ogrodzenia w przypadku budowy domu jednorodzinnego wynosi około półtorej metra. Oczywiście nie zawsze jest możliwe ogrodzenie, i wtedy należy oznakować granice terenu z pomocą tablic ostrzegawczych.