Rodzaje wentylacji

Rodzaje wentylacji

W domu konieczne jest zamontowanie odpowiedniej wentylacji. Wyróżnić możemy kilka jej rodzajów, oprócz grawitacyjnej, która w Polsce jest najczęściej stosowana. Należy tutaj wspomnieć przede wszystkim o wentylacji wywiewnej oraz nawiewnowywiewnej. Jeśli chodzi o pierwszy rodzaj, czyli wentylację wywiewną, to w tym przypadku system to on zapewni przede wszystkim skuteczną wentylacje i stosunkowo wysoki komfort klimatyczny. Koszty zamontowania tej wentylacji są stosunkowo tanie zarówno w montażu jak i użytkowaniu. System wentylacji wywiewnej składa się zazwyczaj z wentylatora lub kilku wentylatorów, które podłączone są ze sobą prostym systemem wyciągowym. Drugi rodzaj wspomniany przez nas, a mianowicie wentylacja nawiewnowywiewna zapewnia dostarczanie do budynku oraz jednocześnie usuwanie z budynku ilości powietrza. A więc zapewnia on nie tylko skuteczne usuwanie z pomieszczeń powietrza zużytego ale również stale dostarcza odpowiednią ilość powietrza świeżego. Jest to idealne rozwiązanie jeśli chodzi o wentylację.