Uszkodzenia murów

Wyróżnić można kilka a nawet i kilkanaście uszkodzeń muru. Bardzo często zdarza się tak, że uszkodzony mur jest ze względu na kilka czynników. Oczywiście może być to jedna przyczyna, która pociąga za sobą kolejne i to powoduje, że uszkodzenie muru jest z wielu przyczyn następstw jednej przyczyny. Jednak do takich najczęstszych przyczyn uszkodzeń muru zaliczyć możemy niekorzystne ruchy podłoża, przeciążenia. Uszkodzenia konstrukcji murów możemy sklasyfikować na kilka sposobów. Podział ogólny i najczęściej stosowany to podział ze względu na miejsce występowania uszkodzenia. I tutaj właśnie wyróżnić możemy część konstrukcyjną ściany, oraz warstwę wykończeniową lub ocieplenie. Istnieje jednak jeszcze kilka innych sposobów klasyfikowania. Tutaj mam na myśli podział ze względu na rodzaj uszkodzenia. W tej klasyfikacji wyróżnić możemy już więcej rodzajów, a mianowicie: zarysowania, spękania, zawilgocenia, naturalne zużycie materiału, oraz uszkodzenie w wyniku pożaru czy też powodzi. W tych czasach, w naszym kraju uszkodzenie muru jest głównie przyczyna powodzi, jak również i pożarów.