Załatwiamy formalności związane z budową domu

Przed przystąpieniem do budowy domu, każdy jego przyszły właściciel zobowiązany jest do zgromadzenia dokumentów, na podstawie których otrzymuje tzw. dokumenty pozwolenia na budowę. Ich brak skutkuje określeniem wybudowanego budynku jako samowoli budowlanej i decyzją o nakazie rozbiórki, niezależnie od poniesionych nakładów. Pierwszym koniecznym dokumentem jest wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Należy się o to starać w miejscowym urzędzie architektury. Kolejny dokument to aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa sporządzona przez uprawnionego geodetę. Pozostają jeszcze do załatwienia warunki techniczne dostawy mediów: gazu, energii elektrycznej i wody, a także odprowadzenia ścieków. Jeżeli są podejrzenia co do warunków terenowych i gruntowo – wodnych, niezbędna może się okazać ekspertyza geologiczna. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest zakup działki zaopatrzonej już w dokumenty pozwolenia na budowę. Na pewno jest to większy wydatek, działki z pozwoleniami są w wyższej cenie, ale też zaoszczędzi nam przynajmniej kilku wizyt w poszczególnych urzędach, a co za tym idzie sporo czasu. Mając wszystkie zezwolenia budowa domu może ruszyć. Mamy gwarancję, że nasz dom nie stoi na terenie np. przewidzianym pod budowę autostrady, że zbocze na którym będzie usytuowany jest stabilne geologicznie, że teren nie jest zalewowy.