Zgłoszenie rozpoczęcia robót

Wiele osób uważa, że jeśli otrzymali już pozwolenie na budowę, to mogą od razu przystąpić do budowy domu. Jest to nie prawda. Konieczne jest odczekanie 14 dni od otrzymania pozwolenia. Poza tym również musimy powiadomić nadzór o dacie rozpoczęcia robót budowlanych. Takie zawiadomienie powinniśmy złożyć siedem dni przed rozpoczęciem prac budowlanych. Zawiadomienie powinno zawierać między innymi zaświadczenie o terminie rozpoczęcia robót, oświadczenie kierownika budowy, oraz powinny zawierać się też informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy. Zostało wspomniane tutaj o kierowniku budowy. Kiedy budujemy dom w prawie budowlanym jasno jest określone kto powinien znajdować się na placu budowy. Kierownik budowy jest obowiązkiem bez względu na to jaki dom budujemy. Jeśli chodzi o inspektora nadzoru, to w budownictwie jednorodzinnym nie jest on wymagany. Kiedy zamiar rozpoczęcia budowy jest już zgłoszony możemy udać się po dziennik budowy do inspektoratu, a więc w miejsce gdzie konieczne jest zgłoszenie rozpoczęcie budowy.